Асноўная мэта дысцыпліны «Беларуская мова (прафесійная лексіка)» — дапамагчы студэнтам далучыцца да багацця нацыянальнай культуры, сфарміраваць камунікатыўна развітую асобу, здольную наладжваць зносіны на роднай мове прафесійнай сферы, перакладаць, рэферыраваць прафесійна арыентаваныя навуковыя тэксты, весці дзелавую дакументацыю, выступаць з навуковым паведамленням публічным прамовам і інш